Onze visie

Maak van ondernemen een belevenis met de Gelissen Group

Wij zijn ervan overtuigd dat beleving de potentie heeft om uit te groeien tot een van de drijvende krachten en economische pijlers van onze regio. Vanuit deze visie werken Gepla en Toverland samen met waardetoevoegende stakeholders aan mooie afbouwprojecten en natuurlijk verdere kwalitatieve groei van Toverland.

ONZE DOELSTELLINGEN

Onze ambities

 • Toverland: Uitgroeien tot een authentiek, innovatief en toonaangevend short-time destination resort met miljoenen bezoekers en duizenden medewerkers.
 • Gepla: Best in class. Onderscheidend op basis van hoogwaardige afwerking met een portfoliofocus op totaalafbouw en verduurzaming.

Bevlogenheid geeft ambitie vleugels

Lef en ambitie met voortdurende investeringen en innovaties”

De Gelissen Group streeft naar stabiele groei boven het marktgemiddelde, waarbij elke werkmaatschappij tot de top in haar eigen marktsegment behoort en waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke en marktontwikkelingen. De manier waarop we dit doen is middels lef en ambitie met voortdurende investeringen en innovaties die zorgen voor een duurzame groei van bezoekersaantallen en cashflow. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is, dat de Gelissen Group te allen tijde een familiebedrijf wil blijven en hiermee eventuele grenzen van groeisnelheid accepteert.

Solide balansverhoudingen

We zijn bevlogen, maar ook realistisch”

Om de gekozen strategie met succes te kunnen uitvoeren, is een gezonde financiële basis nodig.
De financiële doelstellingen zijn:
• een eigen vermogen dat tenminste 30% van het balanstotaal bedraagt;
• een interest cover ratio (EBITDA / nettorentelasten) van tenminste 4.


TOEKOMSTPLANNEN

Het masterplan van Toverland voorziet erin dat het park nog tot minimaal 100 hectare kan uitbreiden. De gronden hiervoor zijn grotendeels veiliggesteld middels een intentieovereenkomst met de gemeente Horst aan de Maas. Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen werkt Toverland aan een bestemmingsplan verbrede reikwijdte.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

 • De regio heeft een groot potentieel bereik. Binnen een straal van 60 autominuten heeft Toverland 30 miljoen potentiële bezoekers.
 • Het bestemmingsplan benoemt de ambities en een globaal ontwikkelperspectief voor Toverland voor de komende twintig jaar. Ook worden hierin de kaders vastgelegd waaraan de ontwikkelingen dienen te voldoen. 
 • Het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden is begin 2022 afgerond. Op dit moment loopt het wettelijke traject. Het ontwerpbestemmingsplan en het MER (milieueffectrapport) hebben van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024 ter inzage gelegen bij gemeente Horst aan de Maas. De komende periode zal de gemeente de ingekomen zienswijzen behandelen en beoordelen of deze leiden tot planaanpassingen.

NIEUWE PROJECTEN

Uitbreiding Avalon

Attractiepark Toverland
 • Uitbreiding bestaande themagebied Avalon met 4 attracties
 • Het creëren van bijzondere belevingen
 • Gebied uitbreiden met waterspeelplaats én dreumesspeeltuin
 • Bouwjaar 2022/2023, opening medio 2023


Verantwoord ondernemen

In al onze nieuwe ontwikkelingen staat de prachtige natuur om ons heen centraal.”

Bij de Gelissen Group willen we op een zo doordacht en respectvol mogelijke manier omgaan met elkaar, onze klanten/relaties/gasten en onze omgeving. We realiseren ons terdege dat we hierin een voorbeeldrol kunnen vervullen en nemen die verantwoordelijkheid. Omdat maatschappelijk en duurzaam ondernemen vooral een kwestie is van doen, vindt u hier voorbeelden van ons MVO-beleid in de praktijk.

 • People: Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Veel tijd en aandacht wordt gegeven aan het welbevinden en de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Bijvoorbeeld: In samenwerking met Zuyd Health is een diepgaande ergonomische RIE van de werkplekken bij Gepla opgesteld. Uiteraard met doelstelling om ongevallen en ziekteverzuim te voorkomen.
 • Planet: In al onze nieuwe ontwikkelingen staat de prachtige natuur om ons heen centraal. Vanaf het begin onderhoudt Toverland goede contacten met de Groengroep van Sevenum en laten we ons professioneel adviseren in het landschappelijk zo optimaal mogelijk verder ontwikkelen van ons attractiepark. Met veel respect voor de natuur worden de landschappelijke accenten van de nieuwe themagebieden geïntegreerd met de authentieke Peel-kenmerken.
 • Profit: Naast de eigen winstgevendheid en continuïteit richt de Gelissen Group zich op gebiedsontwikkeling waar de hele gemeenschap van profiteert. We ondernemen met alle aandacht voor de lokale wensen en gevoeligheden. Samen met overheden onderzoeken we: hoe kunnen we banen creëren en de lokale economie een flinke impuls geven en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met natuurlijke omgeving en aspecten als bereikbaarheid (infrastructuur).

Privacy