Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING GELISSEN GROUP B.V.

Gelissen Group B.V. vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via privacy@toverland.nl.

Artikel 1                      Wie zijn wij?

Gelissen Group B.V. is een holding, gevestigd te (6181 MA) Elsloo aan Business Park Stein 135. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14094785. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.


Van u als obligatiehouder verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsgegevens, telefoonnummer, e-mail en financiƫle gegevens. Dit doen wij om de obligatie aan u te kunnen verstrekken. Wij bewaren deze gegevens tot het einde van de obligatieperiode.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor informatie- en marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en e-mail voor direct marketing en/of het verzenden van updates. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van deze mailing of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of u hier een verzoek toe doet.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij contact met u op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij maken, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in onze ruimtes. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer u onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor u werkt. Zo hoeft u door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Tracking cookies

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over u als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer u de YouTube content afspeelt of naar onze locatie navigeert met Mapbox. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor u dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met uitleg over cookies en vragen wij u welke cookies u wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij u kunnen leveren.

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als obligatiehouder of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@toverland.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende (beveiliging)maatregelen treffen.

Artikel 6                      Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@toverland.nl. Als i een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.